Koguvõimsus - 4.5 MW
Projektide arv - 500+
Vähendatud CO2 emissioone - 4700t aastas
Esindatud - 8 riigis

Päikesepaneelide tasuvus ehk mida pead teadma enne investeeringu tegemist?

Kasulikku > Päikesepaneelide tasuvus ehk mida pead teadma enne investeeringu tegemist?

Hea päikesejaama ehituseks tuleks pöörata tähelepanu alljärgnevatele punktidele.

Asimuut ja katusekalle

Põhja – Euroopas on statsionaarsed paigaldused kõige efektiivsemad, mis on otse lõuna suunas ja 35-45° kaldega. Ida-lääne suunaline PV jaam kaotab tootlikkuses kuni 20%. Madalamate kalletega PV jaamade (sh. integreeritud katuselahenduste) tootlikkus on samuti kuni 20% väiksem ning lisaks ei soosi selliseid lahendusi katusekivi tootjad (alla 17° paigaldused nõuavad 100% vettpidavat aluskatust). Puudelt või kõrvalhoonetelt perioodiliselt langevad varjud pole alati jaama rajamist välistavaks teguriks, kuid soovitavalt tuleks neid situatsioone vältida.

Varjud, vale ilmakaar ning katusekalle võib paneelide potentsiaali pärssida oluliselt. Allolevalt lingilt saab teha eeluuringu päikesejaama võimaliku asukoha sobivuse osas.

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP

 

Uusehitis vs olemasolev

Meie kogemuste põhjal on uute majade puhul tasuvusaeg 20% lühem, kuna korraga on võimalik lahendada ära PV jaama ja vältimatu katusekatte rajamine. Nii on võimalik hoida kokku paigaldamata jäänud katusekivide materjali ja selle paigaldustöölt. Lisaks on võimalik samaaegselt teostada üldelektritööd, vältides hilisemaid kaabeldusi ja läbiviikude tegemist fassaadist või viimistletud pindade.

Eramute katused on üldjuhul piisava suurusega, et õige ilmakaare korral tuua maja energiatarve liginullenergia nõuetele vastavaks (uute majade puhul) või tõsta olemasoleva maja energiamärgist.

 

Energia tarbimine lokaalselt

Kasvav spekulatiivsus ja sagedased kõikumised elektri börsihinnas on muutnud hoiakuid lokaalsete PV jaamade suhtes ning toonud kaasa väiketootjate hüppelise kasvu. Kaasaegsed levinumad küttelahendused (õhk-vesi, maaküte, õhk-õhk) on küll energiatõhusad, kuid vajavad toimimiseks pidevat energiat. Lokaalse PV jaama toodang on soodsaim viis kütteseadmete käitamiseks ja ühtlasi kulude ohjamiseks.

Meie kogemustele tugines on SolarStone paneelidega varustatud hoonetel, mida köetakse pidevalt elektritoitel töötava seadmega, investeeringu tasuvusperiood tänase elektrihinna juures alla 10 aasta. Lisaks ei tasu unustada, et igapäevased toimingud nagu pesupesemine ja elektriauto laadimine tuleks teha kindlasti päikselise päevaga.

 

Tasuvusaja kalkulatsioon uue maja puhul mis ehitatakse laenuga

Meie klientide arvutustele tuginedes julgeme väita, et paneelipargi ehitamisel uuele majale, mida finantseeritakse laenuga, on otsene väljaminekute vahe mis peegeldub juba esimeses kommunaal- ja pangale minevas makses. See tähendab seda, et esimene laenumakse, mis kulub otseselt paneelipargile on väiksem kui oleks esimene elektriarve ilma paneelipargita.

Võta meie eksperdiga ühendust