Koguvõimsus - 4.5 MW
Projektide arv - 500+
Vähendatud CO2 emissioone - 4700t aastas
Esindatud - 8 riigis

Ideest väiketootjani

Kasulikku > Ideest väiketootjani

Planeerimine

Kaasa meid varakult planeerimisprotsessi – paneelipargi suuruse valikul leiame kuldse kesktee arvestades olemasoleva või tuleviku majapidamise vajaduste ning võimalustega. Keskmine majapidamine võiks arvestada minimaalselt 5 kW suuruse paneelipargiga. Kui maja on alles projekteerimisel, soovitage oma arhitektil tutvuda meie päikesekatuste 3D parameertiliste mudelitega.

Otsuse tegemiseks vajalik sisendinfo

  • Maja projekt koos katuse mõõtmetega.
  • Olemasoleva maja puhul foto katusest kuhu paneelid on planeeritud paigaldada.
  • Ülevaade senistest elektriarvetest.  Uue maja puhul saavutatav energiamärgise siht.
  • Millega maja köetakse?
  • Kas teil juba on või plaanite soetada elektriauto?

 

Liitumine võrguettevõtjaga

Enamus Eesti kodudes on elektrienergia võrguoperaatoriks Elektrilevi. Üksikutes piirkondades, kus võrguteenuse osutajaks on keegi teine (nt. Imatra või VKG Energia), on liitumistingimused üldjuhul sarnased. Uue maja puhul soovitame Solarstone paneelide paigaldus lahendada juba eelprojekti tasemel ning liitumisleping menetleda üldise võrgulepinguga samaaegselt. Reeglina on võimalik paigaldada paneelipark vastavalt maja peakaitsme suurusele, mida saab kontrollida elektrikilbist.

  • 3x25A peakaitsme puhul on võimalik rajada kuni 15 kW süsteem.
  • 3x16A peakaitsme puhul on võimalik rajada kuni 10 kW süsteem.

 

Korteriühistu puhul on tuleb arvestada, et tarvilik on ühistuliikmete nõusolek.  Katusetööde, sh integreeritavate paneelide paigaldamisel tuleb kohalikule omavalitsusele edastada ehitusteatis.

Liitumistaotluse järgselt edastab võrguoperaator liitumispakkumise, mis sisaldab voolumõõtja vahetusega seonduvat kulu. Meie hinnapakkumine seda ei sisalda kuna iga liitumisprojekti käsitleb Elektrilevi eraldiseisvana ning liitumishind võib varieeruda sõltuvalt objekti hetke valmidusastmest. Detailsem info https://www.elektrilevi.ee/liitumine-vaiketootjale.

 

Päikesejaama kasutuselevõtmine

Peale liitumislepingu sõlmimist paigaldab Solarstone‘i paigaldusbrigaad integreeritavad päikesepaneelid ning teostab inverteri seadistamise. Aitame elektripaigaldise teostusjoonise, seadistamise protokolli ning suuremate paigaldiste puhul nõuetekohasuse auditiga, mis on eelduseks võrgulepingu sõlmimiseks. Seejärel paigaldatakse kahepoolne arvesti Elektrilevi tehnikute poolt, mis võimaldab eristada omatoodetud ja sisseostetud elektrienergia koguseid.  Kõik liitumisprotsessis tehtavad dokumendid aitame Teil lõpuni vormistada.

 

Elektrienergia müük ja tarbimine

Paigaldatud kahesuunalise elektriarvesti annab vabaduse valida kellele omatoodetud elektrienergia müüa. Elektrienergia müük toimub turutingimustel. Investeeringu tasuvusperioodi lühendab läbimõeldud tarbimismudel – omatoodetud elektrienergiat tasub tarbida lokaalselt kõige päikeserikkama ilmaga, millega väheneb vajadus osta kallilt võrguettevõttelt.

Võta meie eksperdiga ühendust